Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Shenzhen Shinho Electronic Technology Co., Limited Chứng chỉ
  CE-EMC
 • Trung Quốc Shenzhen Shinho Electronic Technology Co., Limited Chứng chỉ
  CE-LVD
 • Trung Quốc Shenzhen Shinho Electronic Technology Co., Limited Chứng chỉ
  FCC
 • Trung Quốc Shenzhen Shinho Electronic Technology Co., Limited Chứng chỉ
  FCC
 • Trung Quốc Shenzhen Shinho Electronic Technology Co., Limited Chứng chỉ
  CE-EMC
 • Trung Quốc Shenzhen Shinho Electronic Technology Co., Limited Chứng chỉ
  CE-LVD
 • Trung Quốc Shenzhen Shinho Electronic Technology Co., Limited Chứng chỉ
  FCC
 • Trung Quốc Shenzhen Shinho Electronic Technology Co., Limited Chứng chỉ
  RoHS

QC Hồ sơ

Kiểm soát chất lượng chuỗi từ vật liệu đến kiểm tra thông qua sản xuất để sau bán hàng phân tích, mỗi sản phẩm được kiểm tra ít nhất 5 lần trước khi giao hàng, tất cả các sản phẩm nhận được CE, FCC, ROHS chứng chỉ.

Sơ đồ quy trình sản xuất

Sơ đồ chất lượng Controal

Để lại lời nhắn